Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Revízia výdavkov na informatizáciu za rok 2021
Aktualita

Revízia výdavkov na informatizáciu za rok 2021

Aktualizované 12.09.2023

Obsah

Ako sa darí zvyšovať efektívnosť výdavkov na informatizáciu štátnej správy?

Informatizáciu v štátnej správe má na starosti Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Ako sa jednotlivým rezortom darí zvyšovať efektívnosť verejných výdavkov? V rámci pravidelného sledovania sme sa pozreli aj na tento rezort. Tu sú hlavné závery:

  • V roku 2021 sa opatrenia v rámci revízie výdavkov na informatizáciu štátnej správy zameriavali najmä na tvorbu a aktualizáciu metodík a vyhlášok, ktoré by mali prispieť k efektívnejšiemu riadeniu a financovaniu štátnych IT služieb.
  • Z celkovo 23 opatrení sa 17 podarilo splniť úplne, 5 čiastočne a len jedno sa nesplnilo.
  • Overiteľná úspora dosiahnutá rezortom v roku 2021 dosiahla 13,2 milióna eur. Konečným cieľom revízie výdavkov na IT je dosiahnuť úsporu vo výške 101 miliónov eur v roku 2023.
  • Slabinou je obmedzený dosah MIRRI na kontrolu dodržiavania predovšetkým metodických výdavkových opatrení iných ministerstiev a úradov, ktorých sa jednotlivé vyhlášky a metodiky týkajú. Zo splnených opatrení bolo kľúčovou zmenou k lepšiemu vydanie aktualizácie metodického usmernenia na rozpočtovanie nákupu IT systémov a služieb. Týmto metodickým usmernením sa zabezpečuje jednotný postup správcov kapitol štátneho rozpočtu rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií pri nákupe IT systémov a služieb. Jednotný postup pri rozpočtovaní, teda aj jednoduchšie a presnejšie sledovanie výdavkov na IT, uľahčuje porovnanie existujúcich aj plánovaných výdavkov jednotlivých úradov. Výsledkom by malo byť efektívnejšie riadenie nákupu štátnych IT systémov a služieb. Svetová prax ukazuje, že opatrenie umožňuje znižovať náklady na IT až o 10-20 %, čo by v slovenskej štátnej správe znamenalo úsporu vo výške 48-95 miliónov v sledovanom období 2020-2023.
  • Naopak, neplní sa cieľ znižovania nákladov na prevádzku systémov vo vládnom cloude. Pritom podľa analýzy by sa efektívnejším využívaním cloudových služieb mohlo ušetriť až 27 miliónov eur z očakávaných nákladov 160 miliónov eur v horizonte 10 rokov. Základné opatrenia už boli uvedené do praxe – napríklad presnejšie plánovanie kapacít a vyhodnocovanie skutočne využívanej alokovanej spotreby. Stále však neboli vytvorené predpoklady na spoplatnenie cloudových služieb a prenesenie týchto nákladov na prevádzkovateľov informačných systémov, čo by ich malo motivovať k efektívnejšiemu využívaniu cloudových služieb, keďže momentálne ich využívajú bezplatne.

Podrobné zistenia uvádzame v Súhrnnej implementačnej správe revízie výdavkov za rok 2021, ktorú vzala na vedomie vláda.

Plné znenie správy

Aktualizované 12.09.2023