Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Vývoj ekonomiky štátov EÚ od pandémie
Aktualita

Vývoj ekonomiky štátov EÚ od pandémie

Aktualizované 12.09.2023

Obsah

Kedy dosiahli ekonomiky štátov EÚ úroveň spred pandémie? Slovenská ekonomika sa zotavila ako jedna z posledných – v 1. kvartáli 2022. Ešte neskôr sa na predkrízovú úroveň dostalo Nemecko. Španielsku a Česku sa to stále nepodarilo.

Pandémia výrazne poznačila ekonomiku celej Európskej únie. V roku 2020 reálny HDP v EÚ medziročne klesol o 6,1 %, čo je viac ako počas globálnej finančnej krízy pred 15 rokmi.

Koronakríza značne ovplyvnila stav verejných financií v jednotlivých členských štátoch. Rástli dlhy aj deficity verejných financií. Očakáva sa, že vysoká miera zadlženia v pomere k HDP pretrvá a zostane nad úrovňou spred pandémie ďalšiu dekádu.

Väčšina štátov zaznamenala prvý pokles HDP v 1. štvrťroku 2020 (okrem Estónska, Írska, Poľska a Rumunska, kde to bolo až v 2. štvrťroku 2020). Preto označujeme úroveň ekonomiky pred týmto obdobím, čiže 4. štvrťrok 2019, za predpandemickú úroveň.

Írsko, Luxembursko a Litva sa dostali na predkrízovú úroveň už v 3. štvrťroku 2020. Tesne za nimi nasledovalo Estónsko v 4. štvrťroku 2020. Luxembursko a dva pobaltské štáty okrem toho zaznamenali v roku 2020 najmenší pokles HDP, Írsko dokonca rástlo.

Vo väčšine členských štátov sa ekonomický rast obnovil na jar 2021, vďaka čomu sa následne viac ako polovica štátov EÚ v 2. a 3. štvrťroku 2021 dostala na predcovidovú úroveň. HDP celej EÚ sa vrátil na hodnoty spred pandémie v 3. štvrťroku 2021, v eurozóne to bolo o kvartál neskôr.

Slovenská ekonomika v roku 2020 klesla o 3,4 %, čo bolo menej než priemer EÚ. Napriek tomu sa zotavila ako jedna z posledných – v 1. kvartáli 2022.

Ako posledné sa dostalo na predpandemickú úroveň Nemecko. Pandémia COVID-19 a súvisiace dodávateľské problémy mali podľa nemeckého štatistického úradu väčší vplyv na tamojšiu ekonomiku ako na hospodárstvo ostatných členských štátov EÚ.

Španielsko a Česko sa doposiaľ ekonomicky nedostali na predkrízovú úroveň.

Aktualizované 12.09.2023