Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Východ EÚ mal vysoký počet úmrtí súvisiacich s pandémiou Covid-19
Aktualita

Východ EÚ mal vysoký počet úmrtí súvisiacich s pandémiou Covid-19

Aktualizované 12.09.2023

Obsah

ISA sa podrobnejšie pozrela na bilanciu úmrtí súvisiacich s pandémiou COVID-19 podľa najnovších údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ide o úmrtia vykázané jednotlivými štátmi od 1. januára 2020.

V európskom porovnaní zaznamenali najvyššiu úmrtnosť balkánske štáty (najviac Bulharsko), V4 a Pobaltie.

  • Slovensko vykázalo úmrtnosť 3,88 na tisíc obyvateľov a celosvetovo skončilo na 11. najhoršej priečke. K 28. júnu tohto roka evidovalo 21 167 úmrtí.
  • Zo štátov V4 dopadlo najhoršie Maďarsko s úmrtnosťou 5,08 na tisíc obyvateľov. Celkovo je 3. najhoršie na svete.
  • Horšie ako Slovensko sa umiestnilo aj Česko (3,99).
  • Poľsko skončilo na 22. priečke (3,17) a Rakúsko na 41. mieste (2,48).
  • Možným odôvodnením horších výsledkov štátov V4 je veľký podiel priemyselnej výroby (koncentrácia ľudí bez možnosti práce z domu a ľahký prenos vírusu), zlý stav zdravotníctva, nedôvera k autoritám a odpor k očkovaniu.
  • Priemer vo východnej Európe bol 2,62 a v západnej 2,57. Skresľovať ho môže Turecko s hodnotou 1,19. Bez neho by sa priemerná hodnota východu svetadielu zvýšila na 3,00. Rozdiely vidno aj pri porovnaní priemerov nových členských štátov EÚ (3,76) a starých členov (2,47).

Spomedzi regiónov sveta bola najvyššia úmrtnosť na COVID-19 v Južnej Amerike a osobitne v Peru, ktoré je zároveň s hodnotou 6,69 najviac zasiahnutým štátom sveta. Takmer polovicu všetkých obetí regiónu vykázala Brazília (703-tisíc) s úmrtnosťou 3,31, ktorej vtedajší prezident Jair Bolsonaro odmietol prijať protiepidemické opatrenia a spochybňoval úlohu očkovania. Najmenej obetí absolútne (259-tisíc) a aj pomerne (0,19) zaznamenala Afrika.

Nedostatkom porovnávania evidovaných úmrtí sú odlišnosti vo vykazovaní, prípadne nespoľahlivosť evidencie najmä v chudobnejších a nedemokratických štátoch. Jedným z riešení je porovnanie na základe odhadu nadmerných úmrtí, ktoré vychádzajú z porovnania všetkých úmrtí počas pandémie s priemerom napríklad za 5-ročné obdobie pred pandémiou.

Vo viacerých štátoch bola vykazovaná úmrtnosť naoko nízka, ale pandémia sa prejavila v niekoľkonásobnom zvýšení nadmerných úmrtí. Napríklad v Srbsku a v Rusku bol počas pandémie počet evidovaných covidových úmrtí trikrát nižší a v Albánsku štyrikrát nižší oproti nadmerným úmrtiam. Bielorusko vykázalo až 14x menej evidovaných úmrtí (2200) ako nadmerných (31000), a to vzhľadom na chýbajúce údaje len v období od januára 2020 do marca 2021.

Na porovnanie, Slovensko vykázalo o 37 % menej evidovaných úmrtí ako je odhad nadmerných úmrtí. Zo susedných štátov menej vykázalo aj Poľsko (-38 %), Rakúsko (-11 %), Česko (-5%). Maďarsko zaevidovalo o 19 % viac ako je odhad nadmerných úmrtí. Z ďalších sledovaných štátov najmenšiu odchýlku zaznamenalo Grécko (-4 %), Veľká Británia (+7 %) a Portugalsko (-9 %).

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že medzi nadmerné úmrtia sa mohli započítať aj prípady, ktoré boli spôsobené napríklad zhoršeným prístupom k zdravotnej starostlivosti v dôsledku preťaženosti zdravotných systémov počas pandémie.

Aktualizované 12.09.2023