Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Za nízke verejné investície na Slovensku môže aj slabé čerpanie eurofondov
Aktualita

Za nízke verejné investície na Slovensku môže aj slabé čerpanie eurofondov

Aktualizované 12.09.2023

Obsah

Slovensko má druhú najnižšiu mieru čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v prepočte na percento HDP z krajín V4 po Česku.

Od roku 2017 Slovensko čerpá EŠIF tempom v priemere 1,7 % HDP ročne. Do roku 2021 najintenzívnejšie čerpalo EŠIF Maďarsko, čo sa zmenilo vlani, keď mu Európska komisia pre porušovanie princípov právneho štátu pozastavila prístup k eurofondom.

Výnimkou bol rok 2015, keď Slovensko podľa údajov z rozpočtového informačného systému (RIS) čerpalo tempom 2,3 % HDP a to len na kapitálové výdavky príjemcov z verejného sektora okrem samospráv. Dôvodom skokového nárastu bolo dočerpávanie prostriedkov z 2. programového obdobia (2007-2013).

  • Vývoj čerpania eurofondov na kapitálové výdavky príjemcov z verejného sektora do veľkej miery kopíruje vývoj fixných investícií, a tak sa dá povedať, že slabé čerpanie eurofondov môže byť príčinou nízkej úrovne verejných investícií. Za posledných 5 rokov Slovensko investovalo najmenej zo štátov V4.
  • Verejné investície na Slovensku dosiahli v päťročnom priemere 3,44 % HDP. Z toho vyše tretina (1,4 %) pochádzala z Kohézneho fondu (KF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktoré sú využívané pri investičných projektoch najviac.
  • Okrem toho Európska únia poskytuje aj ďalšie formy financovania (napríklad z Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj), ktoré sme do nášho prehľadu nezahrnuli z dôvodu časového nesúladu v dátach medzi rozhodnutím o investícii a realizáciou investície z týchto zdrojov.

Problém nízkeho čerpania EŠIF na Slovensku pretrváva. Pol roka pred koncom programového obdobia 2007-2013 zostávalo vyčerpať 3,6 miliardy eur.

  • Pol roka pred koncom aktuálneho programového obdobia (2014-2020 s predĺženou možnosťou čerpania do decembra 2023) zostáva dočerpať ešte 4,3 miliardy eur, ktoré inak nenávratne prepadnú.
  • Tentoraz sme mali v rámci 10 operačných programov k dispozícii 14,5 miliardy eur a k 31. máju 2023 boli schválené prostriedky vo výške 10,2 miliardy eur. Miera čerpania je na úrovni 70,41 % (bez Programu rozvoja vidieka, ktorý je možné využívať až do roku 2025).
  • Podľa dát z Európskej komisie malo Slovensko 3. najhoršiu mieru čerpania ako percenta z celkovej alokácie po Španielsku a Taliansku k dátumu 31.12.2022. K dnešnému dátumu však môže byť miera čerpania v týchto krajinách omnoho vyššia, keďže tempo čerpania sa ku koncu programového obdobia prudko zvyšuje.

Viac sa dočítate v aktuálnom ekonomickom prehľade ISA.

Týždňový ekonomický prehľad (PDF)

Aktualizované 12.09.2023