Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Čistý dlh prekoná v roku 2023 podľa Rozpočtovej rady historické maximum 50 %
Aktualita

Čistý dlh prekoná v roku 2023 podľa Rozpočtovej rady historické maximum 50 %

Aktualizované 12.09.2023

Obsah

Čistý dlh je hrubý dlh očistený o likvidné aktíva štátu, teda najmä hotovostné rezervy, cenné papiere a zlato. Vysoký čistý dlh v očiach veriteľov naznačuje možné problémy pri splácaní záväzkov a má vplyv na ekonomický rating.

Slovenský čistý dlh vlani dosiahol podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) 47,7 % HDP. Tento rok by mal stúpnuť na 50,6 %, čo je najviac od roku 1999, keď sa tento indikátor na Slovensku začal sledovať, a do roku 2026 vzrastie na 56,7 %.

Hoci aj podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) bude čistý dlh rýchlo narastať, v odhade výšky dlhu sa od RRZ líši. Podľa MMF malo Slovensko už v roku 2021 čistý dlh na úrovni 50,5 % HDP. To je menej než priemer štátov eurozóny, ktorý bol v tom čase 58,8 % HDP (vynímajúc Grécko pre nedostupnosť dát). Najvyšší čistý dlh v pomere k HDP v eurozóne malo Taliansko s hodnotou 137,3 %. Najnižší čistý dlh, dokonca záporný, malo Luxembursko (-10,9 % HDP), čo znamená, že jeho likvidné rezervy boli vyššie ako hrubý dlh.

Obe inštitúcie taktiež predpovedajú v najbližších rokoch rýchlejší nárast čistého dlhu než hrubého dlhu. Jedným z dôvodov sú podľa RRZ nedostatočné konsolidačné opatrenia.

Prečo by nás mal zaujímať vývoj čistého dlhu?

  • Už len samotné vykazovanie výšky čistého dlhu podporuje transparentnosť verejných financií.
  • Čistý dlh verejnej správy môže byť užitočným ukazovateľom pre tvorcov politík a finančných analytikov. V porovnaní s hrubým dlhom totiž umožňuje vyhodnotiť schopnosť štátu počas určitého časového obdobia pokračovať v splácaní dlhu bez toho, aby si ďalej požičiavala. Vypovedá teda o jeho krátkodobej solventnosti.
  • Rast alebo pokles čistého dlhu je jedným z indikátorov, ktorý využívajú ratingové agentúry pri hodnotení kredibility jednotlivých štátov.

V každom prípade, hrubý dlh je lepším ukazovateľom finančných záväzkov vlád v čase splatnosti, pretože vyjadruje celkovú sumu, ktorú musia vlády uhradiť veriteľom. Pri výpočte čistého dlhu tiež nemusí byť zrejmá likvidita a hodnota aktív, čo môže skresliť jeho skutočnú výšku. Hrubý a čistý dlh by sa preto mali vnímať ako komplementárne ukazovatele.

Aktualizované 12.09.2023