Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Aktualizované implementačné plány prinesú úspory na ministerstvách
Aktualita

Aktualizované implementačné plány prinesú úspory na ministerstvách

Aktualizované 16.10.2023

Obsah

Vláda schválila aktualizované implementačné plány z dielne ISA s cieľom efektívnejšie používať verejné zdroje v oblasti informatizácie, obrany, kultúry a pôdohospodárstva (https://bit.ly/3PPVRPf). Schválenie nového implementačného plánu pre zdravotníctvo očakávame v blízkej budúcnosti.

 • Implementačné plány stanovujú spôsob vykazovania plnenia opatrení, ktoré pre jednotlivé oblasti definovalo ministerstvo financií v spolupráci s dotknutými rezortmi v revízii výdavkov. Plány obsahujú ciele a kroky, ktorými majú zodpovedné rezorty implementovať opatrenia revízie výdavkov rýchlejšie, flexibilnejšie a transparentne. Vyhodnotenie opatrení vymedzených v plánoch sa vykonáva v pravidelných ročných intervaloch formou odpočtov v súhrnných implementačných správach.
 • Aktualizované implementačné plány reflektujú zreálnenie nábehov plnenia opatrení a budúcich stavov ich indikátorov. Vymedzili a definovali sa chýbajúce merateľné ukazovatele, ich cieľové hodnoty a implementačné kroky. Týmto nastavením sa sprehľadní ročné odpočtovanie.
 • V čase vysokého deficitu verejných financií rastie význam revízií výdavkov, a tým aj implementačných plánov, keďže v mnohých prípadoch identifikujú úspory, ktoré sa dajú dosiahnuť zefektívnením systému, to znamená nie na úkor rozsahu alebo kvality poskytovaných verejných služieb.
 • Pomocou novonastavených indikátorov a zreálnených termínov plnenia je možné adekvátne vyhodnotiť plnenie opatrení. Ich plnenie prispeje k zlepšeniu hlavných výsledkových ukazovateľov dotknutých rezortov.

Plány obsahujú napríklad nasledovné opatrenia pre jednotlivé rezorty:

 • Dokončiť procesno-organizačnú analýzu úradu Ministerstva obrany SR a usporiť na osobných výdavkoch. Potenciál úspor po zreálnení prepočtu predstavuje 15,5 milióna eur.
 • Realizovať úspory v nákladoch na údržbu hardvéru a softvéru digitalizačných pracovísk vo výške 10,6 milióna eur ročne v rezorte kultúry.
 • Aktívne implementovať a kontrolovať plnenie opatrení vyplývajúcich z aktuálne schválenej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (napr. podpora komerčného poistenia rizika v poľnohospodárstve, zvýšená podpora mladých poľnohospodárov, zmenšiť veľkosť podporených projektov).
 • Vykonať procesno-organizačný audit úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý má priniesť návrhy konkrétnych opatrení a presnejšie vyčíslenie úspor.
 • Uplatniť rámec na kontrolu IT výdavkov podľa zvolených ukazovateľov (napr. efektívne riadenie spotreby softvérových licencií). Zmeny v liekovej politike, ktoré majú potenciál na úsporu 216 miliónov eur (zníženie výdavkov na lieky, ktoré nespĺňajú pravidlá nákladovej efektívnosti, rozširovanie centrálnych nákupov a elektronizácia). Lepšia organizácia ambulantnej starostlivosti môže priniesť 207 miliónov eur ročne a potenciál ostatných úsporných opatrení je 119 miliónov eur.

Aktualizované 16.10.2023