Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Zo Slovenska odchádza menší počet, ale vyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí ako kedysi
Aktualita

Zo Slovenska odchádza menší počet, ale vyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí ako kedysi

Aktualizované 16.10.2023

Obsah

Slovensko má dlhodobo negatívne migračné saldo, teda viac občanov odchádza ako prichádza. Dobrou správou ale je, že počet odchádzajúcich v období 2006 až 2019 klesá. Napriek tomu sme svedkami výrazného odlivu mozgov, keďže stúpa podiel vysokoškolsky vzdelaných občanov na zápornom migračnom salde. Vyplýva to z dát Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

V období rokov 2010-2014 väčšinu emigrantov tvorili absolventi stredných škôl (55,2 %) a až na druhej priečke vysokoškolsky vzdelaní občania (33,8 % zo záporného migračného salda).

 • V rokoch 2015-2019 už prevažovali vysokoškolskí absolventi (58,9 %) oproti stredoškolským (33,1 %).
 • V absolútnych číslach medzi dvoma obdobiami klesol počet vysokoškolsky vzdelaných emigrantov o tretinu (z 24-tisíc na 17-tisíc), v prípade absolventov stredných škôl však až o tri štvrtiny (zo 40-tisíc na 9-tisíc).
 • Výnimkou bol rok 2020, keď Slovensko zaznamenalo kladné migračné saldo z dôvodu vysokého počtu vracajúcich sa občanov počas pandémie ochorenia COVID-19. Zo salda bolo 7,7 % vysokoškolsky vzdelaných občanov a až 81,8 % ľudí so stredoškolským vzdelaním.
 • Kladné migračné saldo sa počas ďalšieho roka pandémie neudržalo. V roku 2021 opäť viac než tretinu (36,50 %) zo záporného salda slovenských migrantov tvorili vysokoškolskí absolventi. Za rok 2022 ešte nemáme kompletné dáta.

Z ktorých okresov odchádza najviac a najmenej absolventov vysokých škôl?

 • Počas rokov 2006-2019 bol celonárodný podiel vysokoškolsky vzdelaných občanov na zápornom salde 39,4 %. Nadpriemerný podiel majú okresy Nové Zámky (83,6 %), Bratislava (63,8 % – 78,1 %), Trenčín (63,4 %), Kysucké Nové Mesto (62,2 %) a Senec (61,8 %).
 • Na opačnom konci rebríčka s najnižším podielom odchádzajúcich vysokoškolsky vzdelaných absolventov sú okresy Rimavská Sobota (16,1 %), Revúca (16,5 %), Poltár (16,5 %), Lučenec (17,9 %) a dolnú päticu uzatvára Kežmarok (18,7 %).
 • Okresy s nízkym podielom absolventov VŠ na migračnom salde majú nadpriemernú mieru emigrácie na celkovom obyvateľstve v danom okrese. Nad národným priemerom s viac ako 6 % odídencov z celkového počtu obyvateľov, ktorí sa dodnes nevrátili, sú okresy Medzilaborce, Lučenec, Poltár, Humenné a Levoča s rozsahom (6,1-6,6 %). Celoštátny priemer v rokoch 2006-2019 bol 4,5 %.
 • Najviac občanov si vedia udržať okresy na západnom Slovensku. Vyniká Komárno, ktoré malo ako jediný okres počas celého obdobia pozitívne migračné saldo na úrovni 0,2 %. Nasledujú okresy s nízkym negatívnym migračným saldom: Senec (0,7 %), Pezinok (1,2 %), Trnava (1,5 %) a Malacky (1,5 %). Bratislava by nasledovala ako šiesta v poradí.

Aktualizované 16.10.2023