Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Nízku výkonnosť dôchodkových schém zmení dôchodková reforma a nová investičná stratégia
Aktualita

Nízku výkonnosť dôchodkových schém zmení dôchodková reforma a nová investičná stratégia

Aktualizované 13.10.2023

Obsah

Kapitalizačné dôchodkové piliere na Slovensku dlhodobo výkonnosťou zaostávajú za najlepšie nastavenými dôchodkovými schémami v Európe. Výnimkou sú indexové fondy, ktoré zarábajú porovnateľne s najvýkonnejšími fondami. Dôchodková reforma ukotvená v pláne obnovy má za cieľ priblíženie výkonnosti II. piliera k tým najlepším v Európe.

 • Priemerný ročný reálny výnos slovenských penzijných fondov od ich vzniku do roku 2021 dosahuje v druhom pilieri bez indexových fondov 0,1 % a v treťom pilieri 0,5 %. Tieto výnosy zaostávajú za väčšinou zahraničných fondov.
 • Naproti tomu slovenské indexové fondy od vzniku v roku 2012 vynikajú reálnym výnosom 8,8 %, čím sa zaradili medzi najvýkonnejšie fondy v EÚ. Problémom však je, že ich v rámci druhého piliera využíva len minimum sporiteľov, čo svedčí o nízkom povedomí väčšiny sporiteľov o výhodách a nevýhodách rôznych typov fondov.
 • Dôvodom nízkych reálnych výnosov v II. pilieri na Slovensku je nevhodné rozloženie úspor sporiteľov, ktoré nezodpovedá dĺžke ich sporivého horizontu. Po nevhodných regulačných zásahoch sú úspory od roku 2013 investované prevažne konzervatívne so snahou o minimalizáciu krátkodobého rizika.
 • Väčšinu úspor v II. pilieri od roku 2013 sporitelia investujú do dlhopisových investícií, ktorým sa z dlhodobého hľadiska nedarí prekonať infláciu. Sporitelia tak stratili minimálne 10 rokov potenciálnych výnosov indexových fondov. Tento fakt z dlhodobého hľadiska vytvára riziko nízkych dôchodkov.
 • Po 18 rokoch konzervatívneho investovania už existuje len minimálna šanca dobehnúť stratené výnosy. Strata na dôchodku tak bude trvalá a generácia 40- až 50-ročných sporiteľov sa bude musieť vysporiadať s nižšími dôchodkami z II. piliera v porovnaní so sporiteľmi, ktorí využili od začiatku možnosť sporiť si v indexových fondoch

Dôchodková reforma s novou investičnou stratégiou výnosy zvýšia.

 • Zosúladenie rozloženia úspor s dĺžkou sporivého horizontu sporiteľov by umožňovalo dosahovať vyššie výnosy, čo je cieľom dôchodkovej reformy zahrnutej v pláne obnovy. Schválenie predvolenej investičnej stratégie v druhom pilieri od 1. júla 2023 má potenciál zvýšiť jeho výkonnosť. Pri formovaní stratégie boli zužitkované poznatky zo stratégií životného cyklu, ktoré investujú úspory podľa dĺžky zostávajúceho sporivého horizontu.
 • Počas produktívneho života sú úspory investované do reálnej ekonomiky (akcií) reprezentovanej indexovými fondami. Čím bližšie je sporiteľ k výplatnej fáze, tým väčšia časť je investovaná do konzervatívnejších dlhopisových fondov.
 • Predvolená investičná stratégia je dostupná všetkým sporiteľom od mája 2023. Nastavením sa podobá švédskej stratégii využitej v predvolenom fonde AP7 Safa. Tento fond dosahuje dlhodobo najvyššiu výnosnosť spomedzi všetkých dôchodkových schém.
 • Rozdelenie úspor sporiteľov je v súčasnosti výrazne pod hodnotami odporúčanými predvolenou investičnou stratégiou aj stratégiou uplatňovanou vo švédskom fonde AP7 Safa.
 • Sporitelia, ktorí nie sú automaticky zaradení do predvolenej investičnej stratégie, by sa tak mali inšpirovať skúsenosťami zo zahraničia a rozložiť úspory podľa jednej z funkčných stratégií uplatňovaných v lepšie dizajnovaných dôchodkových schémach.

Viac sa dočítate v ekonomickom prehľade ISA.

Zobraziť ekonomický prehľad (PDF)

Aktualizované 13.10.2023