Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Západ EÚ imigrantov láka, Pobaltie a Balkán sa vyľudňujú
Aktualita

Západ EÚ imigrantov láka, Pobaltie a Balkán sa vyľudňujú

Aktualizované 24.10.2023

Obsah

Ľudský kapitál je jedným zo zdrojov rastu a preto je predmetom medzinárodnej súťaže. Celková populácia EÚ za ostatných 30 rokov narástla najmä vďaka západoeurópskym štátom, ktoré lákajú imigrantov. Naopak, pobaltské a balkánske štáty EÚ o obyvateľov prichádzajú. Pokles pôrodnosti spôsobil, že od roku 2010 rastie populácia EÚ len vďaka imigrácii.

Počet obyvateľov v súčasných členských štátoch EÚ vzrástol od roku 1990 do 2020 o viac ako 6 %, čo je zhruba 27 miliónov.

 • Tomuto rastu dopomohli hlavne starí členovia spoločenstva, a to hlavne vďaka pozitívnej čistej migrácii. Zároveň však väčšina týchto štátov zaznamenala kladný prirodzený prírastok obyvateľstva, výnimkou sú Portugalsko, Grécko, Taliansko a Nemecko.
 • Novší členovia EÚ za rovnaké obdobie o mnoho obyvateľov emigráciou na západ prišli. Najvýraznejšie je to v Lotyšsku, ktoré prišlo za 30 rokov o 29 % obyvateľov. Nasleduje Litva (24 %), Bulharsko (21 %) a Rumunsko (17 %).
 • Výnimkou je Slovinsko, Slovensko a Česká republika. Populačnému rastu v Slovinsku a Českej republike pomohla pozitívna čistá migrácia, na Slovensku populácia vzrástla najmä vďaka prirodzenému prírastku obyvateľstva.

V rokoch 2010-2020 sa spomalil rast populácie EÚ. Prirodzený prírastok celkovo sa priblížil k nule a klesol aj počet imigrantov.

 • Spomedzi štátov V4 malo pozitívny prirodzený prírastok obyvateľstva už len Slovensko, hoci čoraz menší. Pôrodnosť na Slovensku posledné roky klesá a rovnako tiež percento populácie v aktívnom veku.
 • Vplyv pozitívnej čistej migrácie je dvojaký: zastavuje prirodzený populačný pokles a prispieva k omladnutiu populácie, a tým aj k stabilizácii trhu práce a verejných financií. Imigračná politika je prínosná za predpokladu, že je riadená a sprevádzaná integračnými opatreniami.
 • Súťaž o ľudský kapitál prehrávajú pobaltské a balkánske štáty v EÚ s výnimkou Slovinska a v poslednom desaťročí aj Estónska, čo pravdepodobne súvisí s úspešne realizovanými reformami a následným ekonomickým rastom.
 • Pohoršili si aj niektorí starší členovia EÚ, napríklad Grécko a Portugalsko.
 • V4 je geograficky aj štatisticky zhruba uprostred medzi lákavými západoeurópskymi štátmi a vyľudňujúcim sa Balkánom.

Pre V4 aj Slovensko je v súčasnosti veľkou príležitosťou integrácia utečencov z Ukrajiny. Z dlhodobého pohľadu je pre renomé a funkčnosť štátu rozhodujúce reformné úsilie, budovanie právneho štátu a inštitúcií brániacich zneužívaniu moci. Ovocím úspešných reforiem je rastúca dôvera obyvateľstva v spoločnosť, životná úroveň a s ňou potenciálne aj príťažlivosť krajiny pre vlastných občanov aj imigrantov.

Viac o populačnom vývoji v štátoch dnešnej EÚ si môžete prečítať v blogu „V súťaži o ľudí vyhrávajú starí členovia EÚ, prehráva Pobaltie aj Balkán“ (https://bit.ly/3QlAeGT), alebo aj v komentári ISA s názvom „Hlasovanie nohami: Kto sú víťazi a kto porazení v súťaži o ľudský kapitál v Európe“ (https://bit.ly/45C9w0Y).

Aktualizované 24.10.2023