Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. V porovnaní s obdobím pred pandémiou stúpli ceny na Slovensku najpomalšie vo V4
Aktualita

V porovnaní s obdobím pred pandémiou stúpli ceny na Slovensku najpomalšie vo V4

Aktualizované 15.12.2023

Obsah

Od decembra 2019 do októbra 2023 vzrástli ceny na Slovensku o 31 percent (HICP – harmonizovaný index spotrebiteľských cien), čo je na prvý pohľad vysoké číslo. S výnimkou Rakúska (22 %), kde sa inflácia vyvíjala rovnako ako priemer EÚ, však ceny u susedov rástli ešte rýchlejšie. V Poľsku a Česku o 36 %, v Maďarsku až o 46 %.

V európskom porovnaní bola kumulatívna inflácia v rokoch 2019-2023 jednoznačne najvyššia v Maďarsku. Nasledujú pobaltské štáty, Rumunsko a zvyšok V4. Slovensko skončilo nad priemerom EÚ aj eurozóny. Najmenší rast cien zaznamenalo Fínsko.

Na Slovensku ceny stúpali najmä kvôli drahším cenám potravín, ktoré postupne rástli už počas roka 2021, najvýraznejšie však od roka 2022. Výdavky na potraviny Slovákov sú zároveň najväčšou položkou v spotrebnom koši spomedzi všetkých okolitých štátov a na celkovom raste cien sa podieľali až 58 %. Druhým rozhodujúcim faktorom boli energie, tie sa však aj pod vplyvom štátnej pomoci podieľali na raste cien iba 12 %. Ostatné segmenty boli menej významné.

V Maďarsku infláciu ťahali zo začiatku najmä ceny potravín, neskôr najmä od januára 2023 ceny motorových palív. Ďalšou významnou položkou zdražovania boli reštauračné služby. V Poľsku šlo zo začiatku o náklady na energie a palivá, ktoré sa na prelome rokov 2021/2022 postupne preliali do cien potravín. V Česku ceny rástli najmä kvôli deregulovanému trhu s energiami pre domácnosti. V Rakúsku išlo o širšiu kombináciu spotrebných segmentov najmä bývania, potravín, stravovacích služieb a dopravy.

Pri pohľade na posledný rok je Slovensko v strede porovnávaných štátov. Ku koncu októbra ceny u nás rástli medziročne o 7,8 %. V Česku však rástli o 9,5 % a v Maďarsku o 9,6 %. Naopak, pomalší rast zaznamenali v Rakúsku (4,9 %) a Poľsku (6,3 %).

Najčerstvejšie údaje sú z novembra 2023, keď medziročná inflácia v eurozóne spomalila z 2,9 na 2,4 % a na Slovensku zo 7,8 na 6,9 %. Za štáty mimo eurozóny zatiaľ novembrové čísla nie sú dostupné.

Viac sa dočítate v ekonomickom prehľade ISA.

Zobraziť ekonomický prehľad ISA (PDF)

Aktualizované 15.12.2023