Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Slovensko v PISA testoch zaostáva, výsledok výrazne zhoršujú sociálne znevýhodnení žiaci
Aktualita

Slovensko v PISA testoch zaostáva, výsledok výrazne zhoršujú sociálne znevýhodnení žiaci

Aktualizované 27.12.2023

Obsah

Prvé medzinárodné testovanie 15- ročných žiakov PISA po pandémii prinieslo plošné zhoršenie výsledkov vo všetkých meraných oblastiach. Hoci v okolitých štátoch skóre tiež kleslo, sú na tom lepšie ako Slovensko a väčšinou aj v porovnaní s priemerom OECD. ISA sa podrobnejšie pozrela na výsledky v regionálnom kontexte.

 • Vo výsledkoch za rok 2022 Slovensko zaostáva za priemerom štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) podobne, ako predtým. Oproti OECD je Slovensko 2 % pod priemerom v matematike, 6 % v čítaní a 5 % v prírodných vedách. Podobne zaostávalo v čítaní a prírodných vedách už v roku 2018. V matematike sme sa vzdialili od priemeru OECD o -2 %, ktorý slovenskí 15-roční žiaci dosiahli v roku 2018. V nominálnych hodnotách však dosahujeme najhoršie výsledky v regióne.
 • Okolité štáty okrem Poľska sa v skóre oproti priemeru OECD zlepšili. Poľsko je však dlhodobo nad priemerom OECD. Maďarsko sa vo všetkých troch oblastiach od 2015 približuje k priemeru štátov OECD a v matematike a prírodných vedách je už mierne nad ním. Česko aj Rakúsko sú nad priemerom OECD vo všetkých troch oblastiach a od 2018 sa vo všetkých oblastiach v porovnaní s priemerom zlepšili.
 • Slovensko dosiahlo v matematickej gramotnosti historicky najhoršie výsledky a zaznamenalo väčší pokles medzi poslednými meraniami (o 22 b) ako bol priemer OECD (15 b). Viditeľný je nárast podielu rizikovej skupiny žiakov, ktorí vedia vypočítať iba úlohy s jednoznačným zadaním, z 25,1 % na 33,3 %.
 • Aj v čitateľskej gramotnosti Slovensko zaznamenalo väčší pokles ako priemer OECD. Podiel žiakov spadajúcich do rizikovej skupiny, ktorí nedokážu určiť hlavnú myšlienku alebo zaujať postoj k čítanému textu, stúpol z 31,4 % na 35,4 %.
 • Úroveň prírodovednej gramotnosti slovenských žiakov klesla mierne, rovnako ako priemer OECD. Rozširuje sa však medzera medzi najlepšími a najhoršími. Kým žiaci v najlepšej desatine si oproti meraniu v 2018 polepšili o 3,6 bodu, tí v najnižšom decile si pohoršili o 13,7 bodu.

RODINNÉ ZÁZEMIE A EKONOMICKÁ SITUÁCIA ŽIAKOV VÝRAZNE VPLÝVA NA VÝSLEDKY TESTOV

Zaostávanie Slovenska za ostatnými štátmi V4 je spôsobené aj tým, že slovenskí žiaci sú sociálne a ekonomicky viac znevýhodnení než je priemer OECD a najviac zo štátov V4. Vyplýva to z PISA indexu ekonomického, sociálneho a kultúrneho statusu. Tento index sa skladá z troch indikátorov: materiálne zabezpečenie, najvyššie dosiahnuté vzdelanie rodičov a socioekonomický status povolania.

 • Zároveň má Slovensko najnižšiu socioekonomickú férovosť vo V4 a druhú najnižšiu zo všetkých testovaných štátov PISA po Rumunsku. To znamená, že ekonomické a rodinné zázemie žiakov výrazne vplýva na výsledky testov.
 • Vo všetkých troch oblastiach testovania (matematická, čitateľská a prírodovedná gramotnosť) dosiahli žiaci dvoch najnižších decilov (desatín) socioekonomického statusu výrazne horšie výsledky ako v iných štátoch V4 a Rakúska. To ťahá aj celkový priemer Slovenska nadol. Môžeme pozorovať veľký rozptyl vo výsledkoch medzi jednotlivými socioekonomickými decilmi, hlavne v čitateľskej gramotnosti a matematike.
 • Oproti predchádzajúcemu testovaniu sa zhoršili výsledky sociálne najzvýhodnenejších aj znevýhodnených žiakov. Pokles bol výraznejší u znevýhodnených žiakov.
 • Ďalšími možnými príčinami zaostávania sú podľa ministra školstva: dlhodobé zanedbávanie investícií do rezortu školstva, chýbajúci učitelia a nedostatočný dôraz na ich kvalitnú odbornú prípravu a náležité finančné ohodnotenie.

Téme sme sa venovali v ekonomických prehľadoch ISA:

Zobraziť ekonomický prehľad ISA (PDF) 50. týždeň Zobraziť ekonomický prehľad ISA (PDF) 51. týždeň

Aktualizované 27.12.2023