Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Napriek eurofondom štát investuje menej než pred vstupom do EÚ
Aktualita

Napriek eurofondom štát investuje menej než pred vstupom do EÚ

Aktualizované 27.12.2023

Obsah

Verejné investície na Slovensku napriek prílevu eurofondov od vstupu do EÚ nestúpli. V 10-ročných priemeroch má Slovensko najnižšiu mieru verejných investícií z V4.

  • Vlani dosiahli 3,0 % HDP, čo je menej než v podobne rozvinutých štátoch a boli druhé najnižšie spomedzi štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie v roku 2004 po Cypre.
  • K vyššej miere verejných investícií by mohli prispievať prostriedky z európskych fondov, realita je však iná. Pri pohľade na dlhodobý vývoj vidno trend nahrádzania domácich zdrojov eurofondami, čo znižuje ich prínos.
  • Vidno to na dátach. V pomere k HDP nedošlo po vstupe do EÚ k nárastu verejných investícií napriek prílivu zdrojov z EÚ. S výnimkou obdobia 2013-2015 je miera verejných investícií na Slovensku od roku 2004 nižšia ako pred vstupom do EÚ.
  • Pre Slovensko je výraznou stratou, že európske zdroje nevyužíva dostatočne efektívne na dobiehanie priemernej životnej úrovne EÚ. Od začiatku programového obdobia 2014-2020 sa na Slovensku rozbiehalo čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov veľmi pomaly. Čerpanie z tohto programového obdobia je možné do konca tohto roku. K 30. novembru 2023 dosiahla miera čerpania eurofondov bez Programu rozvoja vidieka (ktorý možno implementovať až do roku 2025) 87,38 %.
  • Príležitosť na zvrátenie tohto trendu prichádza s novým programovým obdobím 2021-2027, v ktorom prostriedky EÚ zatiaľ vôbec nečerpáme.
Podrobnejšie sa téme venujeme v blogu

Aktualizované 27.12.2023