Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Ekonomika sa po pandémii obnovila, cash-flow veľkej časti odvetví nie
Aktualita

Ekonomika sa po pandémii obnovila, cash-flow veľkej časti odvetví nie

Aktualizované 23.01.2024

Obsah

Pandemické roky 2020 a 2021 sa vyznačovali silnými vládnymi stimulmi, ktoré podnikom pomohli tvoriť vyššie príjmy aj bilanciu peňažných tokov, teda cash-flow. Rok 2022 bol už bez stimulov, veľká časť odvetví preto zostala pod úrovňou z roku 2019.

 • Malé a stredné podniky na Slovensku (menej ako 250 zamestnancov) tvoria 99,9 % všetkých podnikateľských subjektov, zamestnávajú 75 % aktívnej pracovnej sily a majú viac ako polovičný podiel na produkcii hrubej pridanej hodnoty. V roku 2022 vytvorili cash-flow vo výške 17,8 miliardy eur. Ide o pokles o 2,8 miliardy oproti roku 2021 a 1,6 miliardy oproti roku 2020. Dôvodom je, že počas pandémie vláda do ekonomiky napumpovala miliardy eur pomoci, tento zdroj príjmov ale v roku 2022 vyschol.
 • Vývoj cash-flow, teda peňažných tokov z podnikateľskej činnosti, zahŕňa čisté zisky, odpisy a bilanciu prijatých a zaplatených úrokov firiem. Tento ukazovateľ zobrazuje ekonomickú silu podnikov vernejšie ako účtovné zisky, pretože obsahuje aj položky, ktoré sa v účtovnom zisku nenachádzajú, ale ovplyvňujú peňažné príjmy a výdavky spoločnosti.
 • Zaujímavé je porovnanie s rokom 2019, keďže v roku 2022 sa podniky už nemohli spoliehať na vládne stimuly. Oproti roku 2019 vyprodukovali podniky v roku 2022 o 1,16 miliardy cash-flow viac (+7 %).
 • To je nominálne vyjadrenie. Pre reálny pohľad treba zohľadniť kumulatívny nárast cien podľa metodiky HICP, ktorý medzi decembrom 2019 a decembrom 2022 dosiahol 22,8 %. Reálne bol cash-flow v roku 2022 nižší než v roku 2019 (-12,9 %), hoci v roku 2021 bol dočasne vyšší (+16,0 %).
 • Pre porovnanie, ekonomika Slovenska meraná cez hrubý domáci produkt prekročila predpandemickú úroveň v reálnom vyjadrení v prvom štvrťroku 2022.
 • Reálny rast cash-flow oproti roku 2019 zaznamenala v roku 2022 menej ako polovica odvetví (9 z 19), nominálne rástla väčšina odvetví (13 z 19). Najviac odvetvie maloobchodu mimo motorových vozidiel a motocyklov (+666,6 mil. €, +32 %), veterinárne činnosti (+325,2 mil. €, +32 %) a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (314 mil. €, +77 %).
 • Na opačnom konci rebríčka boli v nominálnom vyjadrení odvetvia oprava a inštalácia strojov a prístrojov (-593,9 mil. €, -11 %), dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (-386,7 mil. €, -25%), a tiež pomocné činnosti finančných služieb a poistenia (-104,7 mil. €, -41 %).
 • Napriek týmto zmenám zostávajú tri najväčšie odvetvia podľa tvorby toku hotovosti rovnaké v roku 2019 aj v roku 2022. Ide o odvetvie opráv a inštalácie strojov a prístrojov, maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov a poštové služby. V roku 2019 vytvorili spolu 53,9 % cash-flow, v roku 2022 to bolo 50,3 %.

Viac sa dočítate v ekonomickom prehľade ISA.

Zobraziť ekonomický prehľad ISA (PDF)

Aktualizované 23.01.2024