Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Slovensko sa v recyklácii a skládkovaní odpadu zlepšuje, aj tak stále nedosahuje priemer EÚ
Aktualita

Slovensko sa v recyklácii a skládkovaní odpadu zlepšuje, aj tak stále nedosahuje priemer EÚ

Aktualizované 06.03.2024

Obsah

Spolu s rastom ekonomiky stúpa na Slovensku množstvo komunálneho odpadu. Kým v roku 2012 sme vytvorili 306 kg odpadu na osobu, v roku 2022 to už bolo 478 kg. Priemer EÚ stúpol v rovnakom čase zo 488 kg na 513 kg na osobu. Menej odpadu produkuje vo Vyšehradskej štvorke Maďarsko (406 kg) a Poľsko (364 kg), najviac Česko (570 kg). Údaje zverejňuje Eurostat.

Dobrou správou je, že čoraz väčší podiel vytvoreného odpadu dokážeme spracovať recykláciou a spaľovaním. Čoraz menší podiel končí na skládkach.

  • Podiel skládkovania Slovensko znížilo zo 73 % v roku 2012 na 39 % v roku 2022, čím sa priblížilo k priemeru EÚ (23 %). V absolútnych sumách končí na Slovensku na skládkach 188 kg na obyvateľa, kým v roku 2012 to bolo 224 kg na obyvateľa. Oproti priemeru krajín EÚ je to o 70 kg na osobu viac odpadu na skládkach. Napriek tomu, že oproti priemeru EÚ celkovo tvoríme menej odpadu, na skládky ho ešte stále vyvezieme vo väčšom množstve ako je priemer únie.
  • Podiel recyklovaného odpadu vrátane spaľovania sa za posledných 10 rokov zvýšil o 36 percentuálnych bodov (z 21 % na 57 %) a výrazne sa tak priblížil k priemeru EÚ, ktorý je 74 %. Z okolitých krajín jednoznačne vedie Rakúsko, kde sa znovu použije až 97 % celkového odpadu. Naopak, najmenej recykluje Maďarsko, kde sa recykluje 45 % z celkového odpadu.
  • Od roku 2015 prudko stúpa množstvo aj podiel odpadu, ktorý dokážeme recyklovať či už materiálovo alebo kompostom. Ide o nárast zo 49 kg na osobu v roku 2015 na 237 kg v roku 2022. Slovensko takýmto spôsobom spracovalo 86 % zhodnoteného odpadu. Zvyšných 14 % (37 kg na obyvateľa) skončilo v roku 2022 v spaľovniach, kde sa odpad, ktorý nie je možné materiálovo recyklovať, zhodnocuje energeticky.
  • K zvýšeniu množstva vykazovaného komunálneho odpadu a tiež miery recyklácie významne prispelo prijatie zákona o odpadoch, ktorý začal platiť v roku 2016. Na Slovensku sa následne začali evidovať aj nové druhy odpadov, napríklad kovy zo zberných dvorov, ktoré sa z väčšej miery recyklujú.

Pri pohľade na celkové množstvo odpadu došlo v roku 2022 v rámci EÚ k prvému poklesu od roku 2013, konkrétne o 3,6 %. Medzi hlavné príčiny zrejme patrí energetická kríza a rastúca inflácia, ktorá stlmila spotrebu tovarov. S tým súvisí aj prvý pokles množstva recyklovaného odpadu, v EÚ o 5 % a na Slovensku o 3,2 %.

Dlhodobo sa ale množstvo zhodnoteného odpadu zvyšuje, čomu pomáha zber bioodpadu a tiež zálohovanie PET fliaš, ktoré Slovensko zaviedlo v januári 2022. Výsledky už vidieť v číslach. Návratnosť PET fliaš a plechoviek stúpla podľa OECD na Slovensku zo 70 % v roku 2022 na 92 % v roku 2023, čím sme predčasne splnili cieľ EÚ dosiahnuť 90 % do roku 2029. Po Slovensku zaviedlo obdobný systém zálohovania od januára 2024 aj Maďarsko a od roku 2026 plánuje aj Česko.

Viac si prečítate v ekonomickom prehľade ISA:

Zobraziť ekonomický prehľad ISA (PDF)

Aktualizované 06.03.2024