Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Na Slovensku hrozí firmám zvýšené riziko konkurzov a zániku
Aktualita

Na Slovensku hrozí firmám zvýšené riziko konkurzov a zániku

Aktualizované 07.03.2024

Obsah

Rok 2023 priniesol zvýšenie počtu vyhlásených konkurzov o 51 %. Tieto konkurzy zasiahli podniky, ktoré dohromady zamestnávajú približne 1 600 ľudí. S aktuálnymi vysokými úrokovými sadzbami a rastom nominálnych miezd vyvolaným infláciou sa obchodné subjekty ocitajú pod tlakom, čo môže viesť k finančným problémom a ďalšiemu nárastu konkurzov a zániku firiem.

  • Register úpadcov, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR, k 1. marcu 2024 eviduje 3 219 aktívnych konkurzných konaní a za prvé dva mesiace tohto roka ukončených 1 657.
  • Počet vyhlásených konkurzov ročne má rastúci trend od roku 2020, pričom sa ich počet zvýšil z 223 v roku 2022 na 341 v roku 2023. Najväčší podiel konkurzov sa nachádza vo veľkoobchode a maloobchode (22,2 %) a v stavebníctve (11,5 %).
  • V minulom roku ukončilo existenciu na Slovensku 5 081 firiem, pričom najväčší podiel bol v stavebníctve. Napriek tomu bol tento počet o 21 % nižší ako pred koronakrízou v roku 2019. Bolo to však menej ako v roku 2022 (6 285) a výrazne menej ako v roku 2021 (15 289). Vysoké čísla v rokoch 2021 a 2022 boli ovplyvnené administratívnymi výmazmi neaktívnych firiem. V roku 2024 ISA predpokladá ďalší nárast zánikov, najmä v dôsledku administratívnych výmazov neaktívnych firiem spôsobených zavedením daňových licencií.
  • Súdy na Slovensku v roku 2023 ukončili 9 918 konkurzov, čo predstavuje medziročný pokles o 2,8 %. V porovnaní s rokmi 2018 až 2023 bol dosiahnutý najvyšší počet ukončených konkurzov v roku 2019 (14 483). Len minimálny počet konkurzných návrhov končí povolením reštrukturalizácie, kedy sa firma úspešne ozdraví a môže pokračovať v podnikaní. V roku 2023 to bolo len 13 prípadov.

Konkurz môže postihnúť podnik, ktorému sa z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nedarí. Firma sa do konkurzu môže dostať buď vlastným návrhom, alebo návrhom veriteľa. Spravidla počas konkurzu správca ukončí prevádzku podniku a predá majetok úpadcu. Cieľom je uspokojiť veriteľov čo najrýchlejšie a v najväčšej možnej miere. Úpadca je v tomto období chránený pred exekúciami a inými súdnymi konaniami.

Viac si prečítate v ekonomickom prehľade ISA:

Zobraziť ekonomický prehľad ISA (PDF)

Aktualizované 07.03.2024