Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Na starobné dôchodky dávame toľko, čo priemer Únie
Aktualita

Na starobné dôchodky dávame toľko, čo priemer Únie

Aktualizované 17.03.2024

Obsah

Slovensko je stále mladá krajina s nízkym podielom starších ľudí na pracujúcej generácii. V roku 2023 to bolo 36,3 %, priemer EÚ bol na úrovni 45,7 %. Starneme ale dosť rýchlo. Nemusí to byť problém za predpokladu, že na tento jav nie sú naviazané povinné platby z verejných zdrojov. Ak však starnutie obyvateľstva automaticky zvyšuje verejné výdavky, zvýšené náklady sa prenášajú na pracujúcich, čo pre nich znamená vyššie dane a odvody.

Ak chceme zistiť, či z verejných zdrojov na starobné dôchodky dávame veľa alebo málo, musíme zohľadniť, aká časť populácie platby poberá. V krajine, kde je dôchodcov málo, môžu byť vysoké dôchodky, no zároveň stoja z verejných zdrojov malé percento hrubého domáceho produktu (HDP). Ak je dôchodcov veľa, podiel starobných dôchodkov v koláči verejných financií aj v pomere k HDP sa zvyšuje.

Porovnávať len verejné výdavky na starobné dôchodky ako podiel HDP bez zohľadnenia podielu dôchodcov na pracujúcej populácii by mohlo viesť k nesprávnym úsudkom. V porovnaní sme preto zohľadnili aj podiel nepracujúcich dôchodcov od 65 rokov na pracujúcom zvyšku populácie od 20 do 64 rokov.

  • Kým v roku 2021, v čase rozbiehajúcej sa inflácie, vynakladalo Slovensko 6,5 % HDP na starobné dôchodky, v roku 2023 tento objem významne narástol na 7,61%. Príčinou bolo najmä zavedenie rodičovského bonusu, inflačnej a mimoriadnej valorizácie a 13. dôchodku. Podiel starších ľudí na pracujúcej populácii sa pritom zvýšil z hodnoty 35,4 % na 36,3 %.
  • Pre objektívne porovnanie treba dať výšku verejných výdavkov na starobné dôchodky do pomeru k podielu starších ľudí na pracujúcej populácii. Podľa takto zostaveného indexu sa Slovensko za rok 2021 nachádza tesne pod priemerom EÚ, keď na dôchodky vynakladá podobnú sumu ako Česko, alebo Taliansko, ktoré už prešlo procesom starnutia populácie.
  • Najviac musia podľa rovnakej metodiky odvádzať na starobné dôchodky pracujúci v Rakúsku, Holandsku, Francúzsku, Grécku a Švédsku. Najmenej v Chorvátsku, Írsku, Estónsku, Bulharsku a Maďarsku.

Vo väčšine krajín, ktoré vynakladajú viac peňazí na starobné dôchodky z verejných zdrojov, sú starobné dôchodky zdaňované ako akékoľvek iné príjmy pracujúceho obyvateľstva. V niektorých krajinách si dôchodcovia dokonca musia sami platiť zdravotné poistenie.

Starnutie obyvateľstva na Slovensku vyvolá v najbližších 25 rokoch výrazné tlaky na platby od pracujúcej generácie. Preto je vhodné pozerať sa aj po iných zdrojoch krytia dôchodkov, medzi ktoré patria najmä súkromné doplnkové formy sporenia.

Viac si prečítate v ekonomickom prehľade ISA:

Zobraziť ekonomický prehľad ISA (PDF)

Aktualizované 17.03.2024