Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Na Slovensku dýchame viac znečistený vzduch ako väčšina obyvateľov EÚ
Aktualita

Na Slovensku dýchame viac znečistený vzduch ako väčšina obyvateľov EÚ

Aktualizované 19.04.2024

Obsah

Znečistenie ovzdušia pevnými časticami sa na Slovensku znižuje, stále však patríme k najhorším v EÚ. Príčinou je najmä časté vykurovanie domácností pevným palivom. Dôsledkom sú astmatické prejavy, kardiovaskulárne a pľúcne ochorenia. V miere predčasných úmrtí kvôli zlej kvalite ovzdušia je Slovensko tretie najhoršie v EÚ. Úplne najhoršia situácia je v Žilinskom kraji.

Slovensko je hornatá a silno zalesnená krajina. Les pokrýva 40 % jeho plochy, čo je trochu viac ako európsky priemer (39 %). Tradičným zdrojom tepla pri kúrení a varení bolo drevo, ktoré je stále relatívne lacné a dostupné pre veľkú časť populácie. Aj dnes sa ním kúri najmä v obciach. Mestá využívajú hlavne centrálne vykurovanie plynom.

Súčasťou emisií pri spaľovaní tuhého paliva (drevo, štiepka, pelety) v kotloch sú aj častice PM2,5 (veľké v priemere maximálne 2,5 mikrometra). Obyvatelia Slovenska sú týmto časticiam vystavení viac ako je priemer krajín Európskej únie.

  • S objemom 15,5 mikrogramov PM2,5 na meter kubický vzduchu (μg/m³) má Slovensko v Európskej únii hneď štvrté miesto po Poľsku (18,2), Bulharsku (17,5) a Chorvátsku (16). Priemer únie je 13,5 μg/m³.
  • Za viac ako 82 % znečistenia sú zodpovedné domácnosti, pričom spomedzi krajín OECD je Slovensko z pohľadu tohto podielu na úplnom vrchole rebríčka. Zo 7 % je zodpovedný priemysel a z ďalších 7 % doprava.
  • Priemysel na Slovensku vypúšťa do ovzdušia 0,5 kg pevných častíc na obyvateľa, čo je v porovnaní s ostatnými štátmi únie relatívne málo. Priemer EÚ je 1,4 kg na obyvateľa.

Neefektívny a vysoko emisný systém vykurovania domácností, pri ktorom sa používa tuhé palivo, je podľa OECD a Štatistického úradu SR najpoužívanejší v Žilinskom kraji (43 % celkového vykurovania) a v Banskobystrickom kraji (35 %). Zlá kvalita ovzdušia pôsobí neblaho na zdravie, spôsobuje astmatické prejavy, kardiovaskulárne a pľúcne ochorenia.

  • Znečistené ovzdušie bolo v roku 2019 príčinou 9,3 % zo všetkých predčasných úmrtí. V EÚ máme tretí najvyšší podiel po Bulharsku (9,7 %) a Poľsku (10,5 %), pričom priemer EÚ je 6 %. Najviac sú zasiahnuté oblasti Košického a Žilinského kraja.

Dlhodobým riešením môže byť výmena kotlov na pevné palivo v domácnostiach či zvyšovanie tepelnej efektivity domov. Oba programy dotuje štát cez schémy z Plánu obnovy a odolnosti a Európskych štrukturálnych a investičných fondov ako je napríklad Zelená domácnostiam.

Z dlhodobého hľadiska sa ovzdušie na Slovensku zlepšilo z 26,3 μg/m³ PM2,5 v roku 1990 na 15,5 v roku 2020. Svetový priemer sa mierne zhoršil zo 41 μg/m³ v roku 1990 na 42,5 v roku 2020.

Vzduch s najvyššou koncentráciou pevných častíc PM2,5 dýchajú obyvatelia prevažne púštnych krajín severnej Afriky ako Mauretánia či Niger alebo štáty arabského polostrova Saudská Arábia či Kuvajt. Výrazne horší vzduch ako v Európe je aj napríklad v Indii alebo Číne.

Viac si prečítate v ekonomickom prehľade ISA:

Zobraziť ekonomický prehľad ISA (PDF)

Aktualizované 19.04.2024