Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Napriek rastúcim nákladom práce si udržiavame konkurencieschopnosť
Aktualita

Napriek rastúcim nákladom práce si udržiavame konkurencieschopnosť

Aktualizované 24.04.2024

Obsah

Slovensko je lídrom krajín Vyšehradskej štvorky v raste produktivity práce. Vďaka tomu je stále zaujímavé pre investorov, a to aj po zohľadnení rastúcich nákladov práce.

V produktivite práce meranej ako podiel HDP v parite kúpnej sily (teda po zohľadnení cenových rozdielov) a počtu odpracovaných hodín sme boli podľa OECD v roku 2008 na úrovni 72,6 % priemeru krajín EÚ. V roku 2022 to už bolo 85,7 %.

  • Tempo dobiehania bolo rýchle najmä do roku 2008. Globálna finančná kríza ho načas zastavila, potom sa opäť rozbehlo, ale už miernejším tempom. Darilo sa nám dokonca aj v pandemických rokoch 2020-21, kedy sme dosiahli 88,3 % priemeru EÚ.
  • V roku 2022 dobiehanie opäť zastavila energetická a inflačná kríza. Napriek tomu sme s odstupom pred inými krajinami V4. Aktuálne do priemeru EÚ chýba Slovensku 14 percentuálnych bodov, Poľsku 21, Česku 24 a Maďarsku 27. Susediace Rakúsko je nad priemerom EÚ o 27 bodov.
  • Ak by tempo dobiehania pokračovalo, priemer EÚ v produktivite práce by sme podľa ISA dosiahli v roku 2031.

Rýchly rast produktivity vytvára predpoklady pre rast miezd v hospodárstve. Ako uvádza Eurostat, na Slovensku boli v roku 2008 najnižšie mzdové hodinové náklady práce spomedzi krajín V4, a to vo výške 7 eur. V roku 2023 už boli za Českom druhé najvyššie, keď dosiahli 17,2 eur.

  • Za 15 rokov narástli hodinové náklady práce na Slovensku o 146 %, čo bolo najviac vo V4. Pre porovnanie, v Česku stúpli o 96 % na 18 eur, v Poľsku o 91 % na 14,5 eur a v Maďarsku o 64 % na 12,8 eur. Priemer EÚ stúpol o 47 % na vlaňajších 31,8 eur.
  • Hodinové náklady práce v krajinách V4 postupne dobiehajú priemer EÚ, hoci za ním stále výrazne zaostávajú. Slovensko v roku 2008 dosahovalo 32 % priemeru EÚ. V roku 2022 to už bolo 52 %. Po zohľadnení cenových rozdielov sú čísla ešte o niečo vyššie.
  • Ak by tempo dobiehania pokračovalo, priemer EÚ by sme podľa výpočtov ISA dosiahli v roku 2056. Aktuálne chýba Slovensku 46 percentuálnych bodov, Česku 43, Poľsku 54 a Maďarsku 60 bodov. Susediace Rakúsko je nad priemerom EÚ o 29 bodov.

Vývoj produktivity a nákladov práce zohráva významnú úlohu pri posudzovaní atraktivity krajiny z pohľadu investorov. V ekonómii sa používa ukazovateľ jednotkových nákladov práce, ktorý vyjadruje pomer medzi nákladmi na odpracovanú hodinu a celkovou produkciou na odpracovanú hodinu. Ak rastú náklady rýchlejšie ako produktivita, krajina stráca konkurencieschopnosť.

Slovensko je z tohto pohľadu pre investorov stále zaujímavé. V rokoch 2008 až 2022 rástli jednotkové náklady práce najrýchlejšie v Maďarsku a Poľsku. Nasledovalo Slovensko a Česko. Slovensko dokázalo kompenzovať rýchly rast hodinových nákladov práce vyššou produktivitou, čím si prinajmenšom v regióne V4 udržiava konkurencieschopnosť.

Aktualizované 24.04.2024