Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Aj vďaka členstvu v Európskej Únii vzrástlo naše HDP za 20 rokov o 81 percent
Aktualita

Aj vďaka členstvu v Európskej Únii vzrástlo naše HDP za 20 rokov o 81 percent

Aktualizované 09.05.2024

Obsah

Slovensko nedávno oslávilo 20 rokov od vstupu do Európskej únie. V roku 2004 vstúpilo spolu s nami ďalších 9 krajín, ktoré boli súčasťou takzvaného východného rozšírenia únie. Spomedzi nich zaznamenalo Slovensko za dve dekády tretí najrýchlejší rast reálneho HDP (o 81 %). Najväčší rast mala Malta (144 %) a po nej nasledovalo Poľsko (101 %).

  • Podľa modelu Erste Group dosiahlo Slovensko iba vďaka členstvu o 16,2 % vyššie HDP na obyvateľa v porovnaní so scenárom, keby by sme do EÚ nevstúpili.
  • Zo skupiny V4 najväčší prínos členstva zaznamenalo Poľsko, ktorého HDP na hlavu odvtedy narástlo vďaka členstvu v EÚ o 40,7 percenta.

Členstvo v EÚ prinieslo za dvadsať rokov aj nemalé finančné zdroje. Slovensku pomohli zvýšiť ekonomický potenciál najmä Európske štrukturálne a investičné fondy.

Od roku 2004 do roku 2022 Slovensko prijalo viac ako 36 miliárd eur z rozpočtu EÚ. Naopak, príspevok do rozpočtu únie bol takmer 12 miliárd eur, čím sa Slovensko stalo, podobne ako ostatných 9 krajín východného rozšírenia EÚ, čistým finančným príjemcom.

  • Zo všetkých krajín EÚ bolo najväčším čistým príjemcom Poľsko (170 mld. €). S veľkým odstupom za ním je Grécko (87 mld. €) a prvú trojicu uzatvára Belgicko (70 mld. €).
  • Do prvej desiatky krajín, ktoré získali z rozpočtu EÚ viac, ako do neho prispeli, sa zmestilo aj Slovensko s 24,5 miliardami eur za obdobie 2004-2022.
  • Čistých prispievateľov do rozpočtu EÚ je v súčasnosti len 9. Zďaleka najväčším je Nemecko (204 mld. €), nasleduje Francúzsko (100 mld. €) a Veľká Británia (84 mld. €).

Z eurofondov Slovensko vyčerpalo za posledných 10 rokov (2014-23) v priemere 2,5 miliardy eur ročne, čo tvorilo 2,8 % HDP. Z týchto peňazí išlo na kapitálové výdavky, teda investície, v priemere 1,2 miliardy eur ročne.

  • Priamy príspevok týchto investícií k ekonomickému rastu bol v priemere 0,6 % HDP ročne, čo tvorilo štvrtinu celkového rastu HDP (priemerný rast bol za uplynulú dekádu 2,4 % HDP ročne). Po zarátaní nepriamych vplyvov je príspevok EÚ zdrojov ešte vyšší.

V uplynulých rokoch sme začali okrem eurofondov čerpať aj peniaze z Plánu obnovy a odolnosti. Z celkového zdroja 6,4 miliardy eur je do roku 2026 vyčlenených 3,9 miliardy eur na investície. Európske peniaze tak pomáhajú Slovensku rásť a napredovať.

Aktualizované 09.05.2024