Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Vďaka výdavkovým limitom by mal deficit od budúceho roka klesať
Aktualita

Vďaka výdavkovým limitom by mal deficit od budúceho roka klesať

Aktualizované 12.06.2024

Obsah

Nové pravidlá pre limit verejných výdavkov vyžadujú prijatie ozdravných opatrení za 1,5-2,8 % HDP do roku 2027. Deficit verejných financií by tak klesol z 5,7 % HDP v tomto roku na 2,6-4,0 % HDP v roku 2027. Verejný dlh by v rovnakom čase stúpol na 61,8-64,4 % HDP. Vyplýva to z prepočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Bez ozdravných opatrení by deficit neklesol pod 5,6 % HDP do roku 2028. Verejný dlh by tak stúpol z vlaňajších 56 % HDP na 70,5 % HDP v roku 2028.

  • So znižovaním deficitu počíta aj vláda. Podľa programu stability na roky 2024 až 2027 z dielne ministerstva financií je cieľom vlády v budúcom roku deficit na úrovni 5 % HDP a v ďalších rokoch jeho zníženie o jeden percentuálny bod ročne. V roku 2027 by tak deficit dosiahol 3 % HDP a verejný dlh 62,3 % HDP.

Výška deficitu aj dlhu pri dodržaní limitov závisí od toho, či budú ozdravné opatrenia rozložené na 4 alebo 7 rokov. Európska komisia umožní využiť dlhšie obdobie a tým aj pomalšiu konsolidáciu pri dodržaní vyššieho reformného úsilia. V takom prípade by deficit aj dlh boli v roku 2027 na hornej hranici uvedených intervalov.

  • Európska komisia predpovedá Slovensku zvýšenie deficitu z vlaňajších 4,9 % HDP na tohtoročných 5,9 % HDP. Deficit stúpne najmä kvôli minuloročnému zvýšeniu výdavkov v reakcii na inflačnú krízu.
  • V roku 2025 sa má schodok znížiť na 5,4 % HDP najmä vďaka ukončeniu pomoci pri cenách energií. Pokles bude pravdepodobne výraznejší, keďže sa dá očakávať prijatie ozdravných opatrení potrebných na dodržanie limitu výdavkov.

Prvé ozdravné opatrenia vláda schválila v máji. Ak jej rozhodnutie potvrdí aj parlament, od budúceho roka Slovensko zavedie novú spotrebnú daň zo sladených nápojov. Súčasne sa zvýši sadzba dane z cigariet, e-cigariet a nikotínových vrecúšok. Pripojíme sa tak k trinástim štátom v Európe, ktoré už majú daň na sladené nápoje.

  • Sadzba dane bude 0,15 € za liter pri klasických sladených nápojoch, 0,30 € za liter pri energetických nápojoch a 1,05 € za liter alebo 4,30 € za kilogram pri koncentráte.
  • Sadzba na náplne do e-cigarety bude 0,20 € na mililiter a 0,10 € na gram iného výrobku (napríklad nikotínové vrecúška). Pri cigaretách sa špecifická časť sadzby dane zvyšuje z 91,3 €/1000 cigariet na 113,5 €/1000 cigariet. To je približne 0,44 € na krabičku.
  • Ministerstvo financií odhaduje príjem z dane na sladené nápoje vo výške 79 miliónov eur v roku 2025, 108 v roku 2026 a 110 v 2027. Z tabaku získa podľa návrhu 15 miliónov eur navyše v roku 2025 a 126 v roku 2026.

Svetová zdravotnícka organizácia zdanenie podporuje z dôvodu pozitívneho vplyvu na zdravie obyvateľstva vďaka nižšej spotrebe týchto výrobkov. Domácnosti, ktoré nezmenia spotrebné návyky, budú čeliť vyšším nákladom.

Spotreba pritom už klesá. Pri sladených nápojoch sa v rokoch 2010-22 znížila o 31 % zo 140 litrov na obyvateľa na 97 litrov. Pri tabaku klesla medzi rokmi 2019 a 2023 o 7,3 %.

Zdanenie sladených nápojov a tabaku na splnenie výdavkových limitov nestačí, je potrebné prijať ďalšie opatrenia. Schvaľovať by sa mali na jeseň súčasne s rozpočtom na budúci rok. Vtedy budú tiež schválené konkrétne limity výdavkov na najbližšie tri roky.

Aktualizované 12.06.2024