Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Podiel ľudí ohrozených chudobou rastie, stále je však pod priemerom EÚ
Aktualita

Podiel ľudí ohrozených chudobou rastie, stále je však pod priemerom EÚ

Aktualizované 04.07.2024

Obsah

Chudoba na Slovensku ohrozuje najmä neúplné rodiny s deťmi, rodiny s troma a viac deťmi a osamelých dôchodcov. Kým vo veku detí (0-17 rokov) je ohrozených 25,3 % obyvateľov, v kategórii seniorov (65-74 rokov) je to 13,3 %.

Na Slovensku bolo koncom minulého roka 17,6 % ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Ide o siedmy najnižší podiel v EÚ, kde je priemerné riziko chudoby 21,4 %. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu EU-SILC 2023.

Európska komisia meria riziko chudoby cez úroveň príjmu, materiálneho vybavenia a intenzitu pracovnej aktivity. Na Slovensku tento ukazovateľ klesal do roku 2020 na 13,8 %, odvtedy postupne rastie. Pravdepodobnou príčinou je ekonomický útlm počas pandémie aj neskoršia inflačná kríza.

  • V EÚ má najnižšiu mieru ohrozenia chudobou Česko (12 %). Zo susedných krajín sú na tom lepšie aj Poliaci (16,3 %). Porovnateľné výsledky má Rakúsko (17,7 %), horšie je na tom Maďarsko (19,7 %).
  • Najvyššiu mieru ohrozenia má v únii Rumunsko (32 %) a Bulharsko (30 %).
  • Naprieč EÚ sú najviac ohrození nezamestnaní, ľudia so základným vzdelaním a pod 25 rokov, ženy o niečo viac ako muži. Viac sú tiež ohrozené domácnosti s nezaopatrenými deťmi, neplatí to však vo všetkých krajinách.

Na Slovensku žije v riziku chudoby najviac domácností osamelých rodičov s nezaopatrenými deťmi (46,4 %) a domácností s troma a viac deťmi (37,1 %). Vysokú mieru ohrozenia majú tiež osamelí dôchodcovia (36,8 %). Najmenej ohrození sú ľudia žijúci v rôznych typoch dvojosobových domácností.

Jednotlivé typy domácností majú odlišnú dynamiku vývoja.

  • Vo väčšine jednoosobových domácností a v domácnostiach s nezaopatrenými deťmi podiel ohrozenia od roku 2018 narástol. Najrýchlejšie u osamelých dôchodcov z približne 15 % v rokoch 2015 až 2018 na dnešný 2,5-násobok.
  • Rýchlo narástol aj podiel samostatne žijúcich žien ohrozených chudobou. Kým v roku 2015 žilo v riziku chudoby 18,6 % takýchto domácností, v roku 2023 to bolo 33,4 % (+14,8 p.b.). Dnes sú už tieto domácnosti ohrozenejšie ako domácnosti s jedným mužom (29,5 %). Pri dvojosobových domácnostiach bez nezaopatrených detí je trend skôr klesajúci.

Z regionálneho hľadiska je v Bratislavskom kraji 9,5 % ľudí v ohrození, v Košickom kraji je to 22,1 %, v Banskobystrickom 23,1 % a v Prešovskom 27,6 %. Regióny s vyššou mierou ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením majú zároveň vyššie príjmové nerovnosti medzi obyvateľmi.

S narastajúcim vekom podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením klesá. Podľa správy štatistického úradu je príčinou zraniteľnosti detí primárne postavenie ich rodičov na trhu práce v spojení s obmedzeným prístupom k sociálnym službám a benefitom.

Aktualizované 04.07.2024