Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov

Autor isa

Znečistenie ovzdušia pevnými časticami sa na Slovensku znižuje, stále však patríme k najhorším v EÚ. Príčinou je najmä časté vykurovanie domácností pevným palivom. Dôsledkom sú astmatické prejavy, kardiovaskulárne a pľúcne ochorenia. V miere predčasných úmrtí kvôli zlej kvalite ovzdušia je Slovensko tretie najhoršie v EÚ. Úplne najhoršia situácia je v Žilinskom kraji.

V jadrových elektrárňach sa vyrobí väčšina elektriny na Slovensku. Po Francúzsku máme druhý najväčší podiel jadra na svete. Palivo momentálne dovážame výhradne z Ruska, vzhľadom na jednostrannú závislosť a geopolitické súvislosti ale hľadáme alternatívnych dodávateľov.

Európanky odkladajú narodenie prvého dieťaťa do čoraz vyššieho veku. Od roku 2013 do roku 2022 sa zvýšil priemerný vek prvorodičiek v celej EÚ z 28,8 na 29,7 roka. Mladšie ženy rodia prvýkrát spravidla v štátoch bývalého východného bloku a naopak staršie na západe.

Slovensko je silne priemyselná krajina. Dokazujú to čísla exportu do zahraničia, kde kategória strojov a dopravných prostriedkov tvorí až 63 % v celkovom objeme 68 miliárd eur. Hlavnou položkou sú automobily, ktorých podiel na vývoze stúpol z 20 % v roku 2010 na vlaňajších 35 %.

V čase pandémie bolo odložených takmer 200 tisíc operácií a každý tretí pacient sa nedostal na plánovanú operáciu. Počet operácií sa priblížil k úrovni pred pandémiou až v roku 2022. Priemerné čakacie doby na vybrané operácie ako aj počet čakateľov napriek tomu stále rastú. Dlhé čakacie doby na operačné zákroky bez ohrozenia života sú dlhodobým problémom v mnohých krajinách EÚ. Podľa najnovších dát sa problém na Slovensku zhoršuje.

Priemysel prestavuje významný pilier slovenskej ekonomiky. V posledných rokoch však z neho odchádzajú ľudia pracovať do služieb, kde platy rastú v priemere rýchlejšie a často sú aj vyššie. Slovensko sa tak približuje vyspelým ekonomikám, ktoré sú zvyčajne viac založené na službách a menej na priemysle.

Občania Slovenska vynakladajú na bývanie menej peňazí v pomere k príjmom ako inde v Európe. Kým výdavky slovenských domácností spojené s bývaním tvoria podľa Eurostatu 15,2 % ich disponibilného príjmu, priemer EÚ je 19,6 %. Na druhej strane máme na Slovensku menej priestoru na bývanie, ako majú obyvatelia väčšiny ostatných krajín EÚ. V preplnených obydliach býva 31,8 % populácie, priemer EÚ je 16,8 %.

Slovensko je stále mladá krajina s nízkym podielom starších ľudí na pracujúcej generácii. V roku 2023 to bolo 36,3 %, priemer EÚ bol na úrovni 45,7 %. Starneme ale dosť rýchlo. Nemusí to byť problém za predpokladu, že na tento jav nie sú naviazané povinné platby z verejných zdrojov.

Rok 2023 priniesol zvýšenie počtu vyhlásených konkurzov o 51 %. Tieto konkurzy zasiahli podniky, ktoré dohromady zamestnávajú približne 1 600 ľudí. S aktuálnymi vysokými úrokovými sadzbami a rastom nominálnych miezd vyvolaným infláciou sa obchodné subjekty ocitajú pod tlakom, čo môže viesť k finančným problémom a ďalšiemu nárastu konkurzov a zániku firiem.

Spolu s rastom ekonomiky stúpa na Slovensku množstvo komunálneho odpadu. Dobrou správou je, že čoraz väčší podiel vytvoreného odpadu dokážeme spracovať recykláciou a spaľovaním. Čoraz menší podiel končí na skládkach.

1234