Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Náš tím

Náš tím

Peter Goliaš
generálny riaditeľ

  • 2022 Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA)
  • hlavné oblasti zamerania: verejné financie, zdravotníctvo, školstvo a trh práce
  • od 2021 do 2024 riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií na sekcii plánu obnovy na Úrade vlády SR
  • od 2010 do 2021 riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
  • od 2002 do 2009 – ekonomický analytik INEKO


Odbor analýz

Kristína Gardoňová

senior analytička, riaditeľka odboru

makroekonomické témy, hospodárska politika, produktivita

Matúš Kolesár

senior analytik

makroekonómia, spracovanie dát, energetika, štátna služba, podnikateľský sektor

Bibiana Depešová

analytička

produktivita, konkurencieschopnosť, hosp. politika, verejné financie, makroekonomické témy

Juraj Hajko

analytik

zahraničná politika a medzinárodná spolupráca, ekonomická žurnalistika

Katarína Rimegová

senior analytička

inovácie, EŠIF, kvalita života, školstvo, migrácia

Peter Sušienka

analytik

dátová analýza, štátna a verejná správa, migrácia, štrukturálna politika SR, hospodárstvo

Dalibor Bobok

senior analytik

vzdelávanie, kvalita demokracie, dostupnosť bývania, dátová analýza, vizualizácia

Miroslav Uhliar

analytik

dátová analýza, vizualizácia, reporting, mikroekonomika, podnikateľské prostredie, MSP, produktivita, reality a development, stavebníctvo


Odbor implementácie

Daniel Kolesár

senior analytik, riaditeľ odboru

finančné dáta, rozpočty, podnikové výkazy, priemysel, hospodárska politika (štátne podniky)

Kamil Harňák

senior analytik

informatizácia, inovácie, inflácia, analýza eurofondov, biznis analýzy, analytika zmluvných vzťahov, hospodárska politika (štátne podniky)

Barbora Buriaková

senior analytička

obrana, regulácia trhu, hospodárska politika

Barbara Siekel

senior analytička

zdravotníctvo, priemysel, inovácie, makroekonómia (fiškálne témy a inflácia)

Roman Kollár

senior analytik

vzdelávanie, demografia, kultúra, štatistická analýza dát v SPSS

Lenka Valentová

analytička

hodnotenie EŠIF, plán obnovy a odolnosti, štátna služba, metodika a hodnotenie rizík, grafika a úprava webstránky

Nina Husarčíková

analytička

makroekonómia, zahraničná politika, európske záležitosti, zelená ekonomika