Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Diaľnice nie sú ekonomickým všeliekom
Aktualita

Diaľnice nie sú ekonomickým všeliekom

Aktualizované 13.11.2023 - zobraziť aktualizácie

Obsah

Vo verejnej diskusii sa často opakuje argument, že budovanie diaľničnej siete bude mať zásadný vplyv na posilnenie konkurencieschopnosti slovenských regiónov. Je nová diaľnica garanciou ekonomického rozvoja pre slovenské regióny?

Túto otázku sme sa snažili zodpovedať v analýze „A highway is not a panacea: The impact of a new highway on the local labour market in Slovakia“, ktorú nájdete na stránke ISA tu: https://www.vlada.gov.sk/share/isa/dialnice.pdf.

Pomocou dvoch rôznych ekonometrických metód (Difference-in-differences a Microsynth synthetic counterfactual method) sme dospeli k záveru, že samotná výstavba diaľnice nedokáže znížiť nezamestnanosť v regiónoch, či už ide o priemyselné údolia, alebo takzvané hladové doliny. Aj podľa odbornej literatúry existujú nemenej dôležité faktory, ktoré zvyšujú efekt výstavby diaľnice na lokálny trh práce, napríklad kvalitné štátne inštitúcie a vzdelanie obyvateľov.

Analyzovali sme dva dlhšie súvislé úseky cestnej infraštruktúry. Prvý úsek rýchlostnej cesty R1 spojil v roku 2000 Trnavu a Nitru. V tom istom čase investície do automobilky Peugeot-Citroën oživili miestnu ekonomiku a výber miesta investície bol pravdepodobne motivovaný perspektívou zlepšenia cestnej infraštruktúry v regióne. Je tu obojsmerná kauzalita, ktorá v modeloch predstavuje problém. Napriek tomu však na dátach pozorujeme pokles miery nezamestnanosti o 2 percentuálne body v obciach vo vzdialenosti do 30 km od najbližšieho privádzača oproti vzdialenejším obciam. Nová diaľnica tak v kombinácii s príchodom automobilky pomohla znížiť mieru nezamestnanosti v najbližších obciach.

Naopak, druhý úsek R1 otvorený v roku 2011 medzi Nitrou a Banskou Bystricou nemal štatisticky merateľný prínos. Výsledky v poklese miery nezamestnanosti sa líšia podľa zvolenej ekonometrickej metódy a nie sú jednoznačné. Je dokonca možné, že namiesto ekonomického rozvoja cesta uľahčila odlev miestnej pracovnej sily. Veľkú úlohu však môže hrať celkové utlmenie ekonomickej aktivity po hospodárskej kríze a znížené čerpanie eurofondov v Banskobystrickom kraji.

Iné vplyvy ako samotná výstavba diaľnic sú pravdepodobne významnejšie a treba im venovať väčšiu pozornosť a zdroje, význam diaľnic a rýchlostných ciest pre riešenie nezamestnanosti v regiónoch sa na Slovensku preceňuje.

(Foto: Facebook/Národná diaľničná spoločnosť)

Aktualizované 13.11.2023 + zobraziť aktualizácie

Publikované 10.11.2023