Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Nepriaznivý vývoj pôrodnosti na Slovensku s odstupom času kopíruje trend vo vyspelých štátoch EÚ
Aktualita

Nepriaznivý vývoj pôrodnosti na Slovensku s odstupom času kopíruje trend vo vyspelých štátoch EÚ

Aktualizované 12.12.2023

Obsah

Slovensko po roku 1989 prebralo z vyspelých západných spoločností popri politickom, ekonomickom a kultúrnom modeli taktiež vzorce demografického správania. Klesla sobášnosť, pôrodnosť i potratovosť, a zároveň vzrástla rozvodovosť a podiel detí narodených mimo manželstva. Tieto zmeny spolu úzko súvisia a odohrali sa súčasne s tým, že jedna bola často príčinou druhej.

Vyspelé západné štáty Európy zaznamenali tieto zmeny v demografickom vývoji už v polovici 60. rokov 20. storočia, hoci v niektorých ukazovateľoch sa mierne líšia. Napríklad v severnej Európe sa uzatvára menej sobášov a viac detí sa tam rodí mimo manželstva, v južnej Európe sa páry sobášia vo vyššom veku a je tam nižšia rozvodovosť.

Základným spoločným trendom v Európe je pokles pôrodnosti až pod záchovnú úroveň, ktorá je potrebná na zachovanie počtu obyvateľov bez migrácie. Najprv pôrodnosť klesla pod úroveň 2,1 dieťaťa na ženu v polovici 60. rokov v Škandinávii, následne v západnej Európe (napríklad Nemecko) a na prelome 70. a 80. rokov aj v južnej Európe. Práve v Taliansku, Španielsku, Portugalsku a Grécku a ďalších stredomorských štátoch bol pokles pôrodnosti veľmi strmý a nízka pôrodnosť tam pretrváva až do súčasnosti.

Pôrodnosť nad záchovnou úrovňou nemal vlani žiadny štát EÚ. Najvyššiu pôrodnosť zaznamenali Francúzsko, Írsko a Česko (1,8 dieťa na ženu) a najnižšiu Malta (1,1), Španielsko (1,2), Portugalsko, Cyprus, Taliansko, Grécko a Poľsko (1,3).

  • Na Slovensku dosiahla minulý rok pôrodnosť hodnotu 1,57 dieťaťa na ženu, pričom priemerne viac ako 2 deti na ženu sa u nás narodili naposledy v roku 1988. Na Slovensku je dôležitým faktorom vyššej plodnosti miera sobášnosti. Viac detí sa tiež rodí v regiónoch s vyšším podielom vidieckeho a rómskeho obyvateľstva. Vyplýva to z pripravovanej analýzy ISA o pôrodnosti.
  • Od roku 2007 pôrodnosť na Slovensku (s miernymi výkyvmi) pozvoľna rastie, čo je zrejme dané odkladom časti pôrodov do vyššieho veku.
  • Vlani bol priemerný vek prvorodičiek na Slovensku 28 rokov – o 6 rokov vyšší ako pred 30 rokmi. Z celkového počtu 52 668 živonarodených detí sa 59 % narodilo v manželstve a 41 % mimo manželstva (Štatistický úrad SR).

Populačné starnutie a nárast podielu obyvateľstva v dôchodkovom veku bude predstavovať veľkú zaťaž pre verejné financie v celej EÚ. Nájsť spôsob na zvýšenie pôrodnosti nad hranicu zabezpečujúcu aspoň jednoduchú výmenu generácií sa (nielen) v EÚ snažia všetky štáty, avšak zatiaľ sa to žiadnemu nepodarilo.

Viac sa dočítate v ekonomickom prehľade ISA.

Zobraziť ekonomický prehľad ISA (PDF)

Aktualizované 12.12.2023