Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Na vedu a výskum Slovensko vynakladá menej ako polovicu priemeru EÚ
Aktualita

Na vedu a výskum Slovensko vynakladá menej ako polovicu priemeru EÚ

Aktualizované 26.01.2024

Obsah

Výdavky na vedu a výskum často vedú k inováciám, ktoré pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť, produktivitu práce a tým aj platy a životnú úroveň. Preto je užitočné porovnávať, koľko peňazí jednotlivé štáty investujú do vedy a výskumu. Slovensko sa v tomto ukazovateli síce zlepšuje, v medzinárodnom porovnaní ale stále výrazne zaostáva.

 • Kým štáty EÚ v priemere vynakladajú na vedu a výskum viac ako 2 % HDP, na Slovensku je to sotva 1 %. Slovensko je na 21. priečke v EÚ (Eurostat) a na poslednej priečke vo V4.
 • Najčerstvejšie údaje sú za rok 2022. Výdavky na vedu a výskum v Slovenskej republike dosiahli 0,98 % HDP. Oproti roku 2010 je to nárast o 0,37 p. b.. Priemer EÚ v roku 2022 bol na úrovni 2,23 %.
 • Podrobnejší prehľad ponúka rozdelenie výdavkov na verejnú a súkromnú sféru. Výdavky na vedu a výskum vo verejnom sektore stagnujú a v roku 2022 predstavovali 0,42 % (priemer EÚ: 0,72 %). V porovnaní s rokom 2010 je to nárast o 0,07 p. b.. Výraznejšie Slovensko zaostáva v súkromných výdavkoch, ktoré sú na úrovni 0,56 % HDP (priemer EÚ: 1,48 %). V porovnaní s rokom 2010 je to nárast o 0,35 p. b..
 • Od Lisabonskej stratégie (rok 2000) sú cieľom pre členské štáty 3 % HDP s dvoma tretinami pochádzajúcimi zo súkromných zdrojov. V súčasnosti to plnia len štyri krajiny: Belgicko (3,43 %), Švédsko (3,40 %), Rakúsko (3,20 %) a Nemecko (3,13 %). Keďže väčšina krajín stále bojuje s naplnením tohto cieľa, bol opätovne pripomenutý prijatím Paktu o výskume a inováciách (rok 2021).
 • Hlavný indikátor na medzinárodné porovnanie aktivity v oblasti vedy a výskumu sú výdavky na vedu a výskum. Ide o indikátor GERD (Gross domestic expenditure on R&D). Údaje zbiera Eurostat a tie slovenské pochádzajú zo štatistického zisťovania aktivít firiem a inštitúcií realizovaného Štatistickým úradom SR. Ide o všetky bežné a kapitálové výdavky vynaložené spravodajskou jednotkou v danom roku.
 • Slovensko zaostáva v oblasti vedy a výskumu dlhodobo. Okrem indikátora GERD na to upozorňujú aj iné ukazovatele (počet zamestnancov v danej oblasti, Európsky inovačný rebríček, Rozpočtové výdavky na výskum a vývoj – GBARD a i.). Kľúčovým strategickým dokumentom Slovenska v danej oblasti je Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030 z dielne Výskumnej a inovačnej autority (VAIA). Úspech stratégie sa bude hodnotiť na základe ukazovateľov zmeny. Do roku 2030 sú pre Slovensko vymedzené tieto tri ciele:
  • postúpi v Európskom inovačnom rebríčku o 10 priečok,
  • zvýši súkromné výdavky na výskum a vývoj na 1,2 % HDP a
  • bude investovať aspoň 2 % HDP na výskum a vývoj.
 • Na spomínanú stratégiu nadväzuje Revízia výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách, v ktorej VAIA zmapovala aktuálne výdavky, kompetencie a personálne kapacity v danej oblasti a navrhla opatrenia na zvýšenie efektívnosti využívania existujúcich zdrojov, ktoré sú základom pri tvorbe Implementačného plánu Revízie. Na pláne aktuálne pracuje Implementačné oddelenie ISA.

Link na Stratégiu a Revíziu:

Viac sa dočítate v ekonomickom prehľade ISA.

Zobraziť ekonomický prehľad ISA (PDF)

Aktualizované 26.01.2024