Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Vláda bude po prvý raz odpočtovať plnenie svojho programu
Aktualita

Vláda bude po prvý raz odpočtovať plnenie svojho programu

Aktualizované 06.06.2024

Obsah

Vláda na rokovaní 23. mája schválila návrh na vytvorenie systému monitorovania plnenia programového vyhlásenia vlády. Po prvý raz tak bude sledovať a odpočtovať plnenie vlastných cieľov. Na odpočtovaní sa bude podieľať aj Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).

  • Vláda poverila rezorty v súčinnosti s ISA stanoviť návrh strategických priorít z viac ako 700 cieľov a zámerov uvedených v Programovom vyhlásení vlády SR 2023 – 2027, precizovať priority do úrovne strategických cieľov a určiť merateľné ukazovatele výkonnosti. Takto stanovené priority prerokuje vláda do 15. júla.
  • V ďalšej fáze rezorty poskytnú ISA údaje k plneniu priorít a k merateľným ukazovateľom výkonnosti so stanovením ich východiskovej, cieľovej a odpočtovanej hodnoty. Prvý odpočet plnenia programu bude predložený na rokovanie vlády do polovice novembra. Ďalšie odpočty budú predkladané v polročných intervaloch.

Systém odpočtovania vládneho programu pomôže zlepšiť identifikáciu aj plnenie vládnych priorít na základe merateľných výsledkových ukazovateľov. Posilní tak transparentnosť aj efektívnosť vládnutia v prospech občanov.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023 až 2027 nájdete TU.

Aktualizované 06.06.2024